Nora Lindahl, UEM 2023. Foto: Deca Text&Bild

Allmänna villkor

Allmänt

Genomförd beställning innebär att du godkänner våra köpvillkor och samtycker till att namn, personuppgifter och kontaktuppgifter registreras i vårt kundregister. Genom anmälan godtar du också att ditt namn samt födelseår offentliggörs i våra start- och resultatlistor. Bilder som tas under våra arrangemang kan komma att användas på hemsidor, i annonser och trycksaker för Hässelbyloppet. Deltagande i Hässelbyloppet sker på egen risk.

Vi gör allt vi kan för att tillhandahålla så korrekt information som möjligt. Vi reserverar oss dock för eventuella fel i informationsflödet. Du som av personliga skäl inte vill att ditt namn ska synas i start eller resultatlistor kontaktar Email: hsk.friidrott@telia.com. Vill du inte synas på bild tar du kontakt med Email: hsk.friidrott@telia.com. Ange ditt namn, startnummer. Vi tar hänsyn till bilder där personen tydligt kan identifieras med nummerlapp, inte massbilder där personen är en av många deltagare.

Villkor för köp av startplats

Köp av startplats i idrottsevenemang faller under lag 2005:59 om distansavtal och avtal utanför affärslokal. En anmälan till Hässelbyloppet kan ångras upp till 24 timmar efter genomfört köp. Därefter ses anmälan som definitiv och återlöses ej. Startavgiften återbetalas endast om du tecknat den försäkring som tillhandahålls av Folksam. Du får din anmälningsavgift återbetalad om du tvingas lämna återbud på grund av sjukdom, skada eller olycksfall som kan styrkas med läkarintyg. Startklar gäller i alla svenska motions- och tävlingslopp. I Startklar ingår också en olycksfallsförsäkring. Startklar gäller 1 år från det att premien är betald. Information om Motionsloppsförsäkring bas.

En anmälan är personlig och kan inte överlåtas till någon annan. Vi tillåter således inga namnbyten.

Utdrag ur lag 2005:59 om distansavtal och avtal utanför affärslokal 2 kap 11§ Ångerrätt gäller inte för avtal som avser kulturevenemang, idrottsevenemang eller någon annan liknande fritidsaktivitet, servering, catering eller någon annan liknande tjänst, inkvartering, varutransport eller biluthyrning, om näringsidkaren ska tillhandahålla tjänsten på en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod. Läs mer om distansavtal och avtal utanför affärslokal enligt lag 2005:59.

I händelse av naturkatastrof, krig, myndighets beslut samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Kunduppgifter

Vid köp av startplats måste du ange uppgifter i samtliga fält som är obligatoriska vid kundregistreringen. Om vi inte har din e-postadress kan vi inte skicka något startbevis eller meddela om eventuella nyheter. Vi lagrar dina namn- och adressuppgifter och andra kontaktuppgifter i vårt kundregister. Uppgifterna används för betalning och leverans. Din e-postadress används, då du har godkänt detta, till utskick av våra medlemsnyhetsbrev. Du kan när som helst avanmäla dig från dessa genom att kontakta vår kundservice eller klicka på avregistreringslänken.

Betalning

Vi erbjuder betalning med bankkort/kreditkort, direktbetalning till bank och faktura. Vi är mycket noggranna med säkerheten när du anger kreditkortsnummer. All överföring sker krypterat (SSL) och vi lagrar aldrig ditt bankkontonummer eller kreditkortnummer. När du lägger din beställning dras beloppet från ditt konto i samband med att du bekräftar köpet. Som kund har du skyldighet att se till att det finns pengar på ditt konto vid betalningstillfället. Om kontot inte har täckning eller om det av annan anledning inte går att dra pengarna kommer inte din anmälan att gå igenom. Anmälan är definitiv efter 24 timmar varvid man är skyldig att betala fakturan (om man valt faktura som betalmetod) trots att man bestämt sig för att inte delta i loppet man anmält sig till.

 

Hässelby SK

Box 3462

165 24 HÄSSELBY

Telefon: 08-739 97 06

Email: hsk.friidrott@telia.com

Ansvarig utgivare: Jenny Rudin, telefon kansliet: 08-739 97 06, e-post: kansliet@hskfriidrott.se