Simon Pettersson. Foto: Deca Text&Bild

Medlemsinfo & villkor

Kontakta kansliet via mejl kansliet@hskfriidrott.se eller via telefon på 08-739 97 06 för att bli medlem.

Information om att vara medlem finns sammanställd i följande folder.

Avgifter 2024

Ålder Medlemsavgift Aktivitetsavgift
Upp till 14 år  200 kr 1 300 kr
15 år uppåt 300 kr 1 600 kr
Paraidrott 200 kr    550 kr
Familjeavgift 350 kr 3 150 kr
     

Medlemsskapet gäller kalenderår, dvs januari - december.

Medlemsvillkor

Dessa villkor gäller för medlemmar i Friidrottsföreningen Hässelby SK, organisationsnummer 802411-9698.

Medlemskap

 • Vi behandlar personuppgifter av medlemmar i syfte att administrera medlemskap, statistik, forskning, utbildningar, utmärkelser med mera. Personuppgifter behandlas även till exempel för att för att kunna handlägga bestraffningsärenden och överklagande av beslut som inte avser bestraffningsärende enligt 14 och 15 kap. RF:s stadgar.
 • De personuppgifter som behandlas inom ramen för medlemskap kan variera utifrån vår avtalsutformning men kan exempelvis bestå av namn, kontaktuppgifter, personnummer samt konto- och betalningsinformation.

Tävlingsverksamhet

 • Vi behandlar personuppgifter inom vår tävlingsverksamhet och för administrationen av registrering av tävlande. Vid registrering av tävlande kan personuppgifter importeras/exporteras från IdrottOnline och andra register. För sådan registrering behandlas även personnummer.
 • Anledningen till behandlingen av personnummer är att resultat ska kunna kopplas till en specifik tävlande och kunna registreras. Vidare har en del aktiva en försäkring kopplat till sig varav unik identifiering med koppling till ett eventuellt försäkringsärende är nödvändig.

Utbildning

 • Vi behandlar personuppgifter inom ramen för utbildning. Det utgörs av såväl föreningar, specialidrottsdistriktsförbund, distriktsorganisationer samt av själva studieförbundsdelen och förlaget SISU Idrottsböcker.

Bestraffningsärenden

 • Enligt RF:s stadgar kan en medlem i klubben bestraffas om denne bryter mot stadgarna eller andra idrottens regelverk. Även andra juridiska ärenden och tvister kan omfattas av RF:s stadgar och regleras även dessa av detta avsnitt. För sådana ärenden kan behandling av personuppgifter vara nödvändig.

Behandling av personuppgifter

 • I samband med ansökan om medlemskap registreras uppgifter om dig. Ditt personnummer och de kontaktuppgifter (e-postadress och/eller mobiltelefonnummer) du lämnar till oss registreras.

Rättigheter

 • Du har rätt att få information om de uppgifter som finns registrerade om dig. En sådan begäran ska vara skriftlig och skickas till kansliet. Du har även rätt att begära att vi raderar den data vi behandlar om dig, begära begränsning av personuppgifter, samt att begära rättning av felaktiga data.
 • Fullständiga beskrivningar av dina rättigheter gällande personuppgifter finns på hemsidan.

Friidrottsföreningen Hässelby SKs ansvar

 • Friidrottsföreningen Hässelby SK är inte i något fall ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout, eller annan liknande omständighet.

Avtal och uppsägning

 • Medlemskapet gäller tills vidare. Du har som medlem när som helst rätt att avsluta ditt medlemskap genom att meddela kansliet om detta. Friidrottsföreningen Hässelby SK har rätt att avsluta medlemskap om den senast registrerade inbetalningen gjordes för mer än två (2) år sedan.
 • Dessa villkor gäller från 24 maj 2018.

Kontaktinformation

Hässelby SK
Box 3462
165 24 Hässelby

kansliet@hskfriidrott.se
08-739 97 06

Ansvarig utgivare: Jenny Rudin, telefon kansliet: 08-739 97 06, e-post: kansliet@hskfriidrott.se