Styrelse

Styrelse för friidrottsföreningen Hässelby SK

Ordförande Bengt Olsson Vald till 2024
Vice ordförande Maria Samuelsson Vald till 2025
Kassör Niklas Andersson Vald till 2024
Sekreterare Jenny Rudin Vald till 2024
Ledamöter Isak Hampel Klang Vald till 2025
  Jessica Pihl Vald till 2025
  Johan Engholm Vald till 2024
  Mia Edvardsson Vald till 2025
  Rasmus Olofsson Vald till 2025
  Frida Hafström 
Adjungerad Tommie Nordh Vald till 2023
Aktivas representant Anna Silvander Vald till 2024
  Elias Lind Vald till 2024
Valberedning Axel Lönnqvist Vald till 2024
  Per-Ola Bengtsson Vald till 2024
Se presentationen av styrelsens medlemmar

Representanter i Hässelby SK Alliansförening

Ledamot Bengt Olsson
Suppleant Tommie Nordh

Representanter i Marathongruppens styrelse

Ordförande Bengt Olsson
Ledamot Caroline Uddström
Ledamot Maria Samuelsson
Suppleant Niklas Andersson

 

Ansvarig utgivare: Jenny Rudin, telefon kansliet: 08-739 97 06, e-post: kansliet@hskfriidrott.se