Sarah Lahti, Finnkampen 2023. Foto: Deca Text&Bild

IP & gym

Gymmet

  • Vardagar 15.30-20.00 förbehålles styrkelokalen SM-aktiva och tränarledda grupper.
  • Övrig träning sker på annan tid.

Klubbhuset

  • Friidrottsföreningen Hässelby SK:s medlemmar ska inte använda klubblokalen för diskriminerande verksamheter.
  • Med diskriminerande verksamheter avses sådant som utesluter, pekar ut eller trakasserar människor på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Kosttillskott

  • Det är förbjudet att använda kosttillskott på idrottsplatsen samt på gymmet.
  • Syftet med detta förbud är att klubben vill minska risken att man av misstag får i sig dopingklassade preparat.

 

Ansvarig utgivare: Jenny Rudin, telefon kansliet: 08-739 97 06, e-post: kansliet@hskfriidrott.se