Bild på Lisa Gunnarsson

Långlöpargrupp

En undersökning om idrottares fysiska självuppfattning

2017-04-20 | Marianne Fricke Stjernström

Sofia Mild som skriver sin magisteruppsats i psykologi vid Linköpings universitet ber oss i Långlöpargruppen att delta i en enkätundersökning om idrottares fysiska självuppfattning.  

Så här skriver skriver hon:

Hej!

Jag heter Sofia och skriver nu min magisteruppsats i psykologi vid Linköpings universitet.

Jag är intresserad av att undersöka idrottares fysiska självuppfattning, det vill säga hur idrottare uppfattar sig själva fysiskt. Jag skulle därför vara väldigt tacksam om just du ville besvara frågor och påståenden gällande detta i denna enkät.

Undersökningen riktar sig till dig som är 16 år eller äldre och idrottar aktivt på en icke-elitnivå.

Läs noga igenom informationen, frågorna, påståendena och svara så ärligt du kan. Det finns inga rätta svar utan alla kommer svara olika. Just dina svar är väldigt värdefulla för mig! Enkäten tar ungefär 15 minuter att genomföra och du måste vara minst 16 år för att få göra den. Det är frivilligt att delta och du har rätt att när som helst avbryta din medverkan. Dina svar kommer endast användas för denna studie och kommer behandlas konfidentiellt vilket innebär att det inte kommer framgå vilka individer eller vilka föreningar som deltar i studien.

Har du frågor eller funderingar angående studien, eller vill ta del av resultatet, får du gärna kontakta mig.

Sofia Mild               

Sofmi947@student.liu.se

Webblänk som leder till enkäten >>> 

För att delta i studien måste den aktive vara minst 16 år. Detta eftersom man vid 16 års ålder förväntas vara mogen nog att kunna fatta ett eget beslut om deltagande.

 

 


Kansliet informerar

Till Kostnadsräkningen

Klubbens Antidopingarbete

Utbildningsplattformen
Sport conference 

Senaste bildspelet

Våra arrangemang

Ansvarig utgivare: Jenny Rudin, telefon kansliet: 08-739 97 06, e-post: kansliet@hskfriidrott.se