Bild på Amanda Hansson

Styrelse

Styrelse för friidrottsföreningen Hässelby SK

Ordförande Bengt Olsson
Vice ordförande Maria Samuelsson
Kassör Niklas Andersson
Sekreterare Jenny Rudin
Ledamöter Isak Hampel Klang
  Jessica Pihl
  Johan Engholm
  Mia Edvardsson
  Rasmus Olofsson
Adjungerad Tommie Nordh
Aktivas representant Anna Silvander
  Elias Lind
Valberedning Axel Lönnqvist
  Sofia Lund
Se presentationen av styrelsens medlemmar

Representanter i Hässelby SK Alliansförening

Kassör Solveig Humla
Ledamot Bengt Olsson
Suppleant Tommie Nordh

Representanter i Marathongruppens styrelse

Ordförande Bengt Olsson
Ledamot Caroline Uddström
Ledamot Tomas Ljunglöf
Suppleant Maria Samuelsson

 

Kansliet informerar

Till Kostnadsräkningen

Klubbens Antidopingarbete

Utbildningsplattformen
Sport conference 

Senaste bildspelet

Våra arrangemang

Ansvarig utgivare: Jenny Rudin, telefon kansliet: 08-739 97 06, e-post: kansliet@hskfriidrott.se