Målsättning

Prestation

 • Att under 2019 nå 400 poäng och 2020 nå 410 poäng i SM-pokalen
 • Att under 2019 ha minst 10 deltagare på JEM22 och JEM19 tillsammans
 • Att under 2018 ha minst 4 deltagare på UEM och JVM och sedan under 2020 öka antalet till 7 deltagare.
 • Att ha minst 8 deltagare på EM 2018 och minst 12 på EM 2020
 • Att ha minst 7 deltagare på VM 2019 och minst 7 på VM 2021
 • Att ha minst 4 deltagare på OS 2020
 • Att årligen ta minst 10 SM-guld på utomhus-SM för seniorer
 • Att såväl herrar som damer årligen placerar sig topp tre i Standarstriden
 • Att årligen ta minst en vinst i Lag-SM för seniorer
 • Att 2019 ha lägst placering fem på Lag-USM och 2020 vinna denna tävling
 • Att årligen oavsett ålder sätta minst 1 klubbrekord på stafett-SM
 • Att 2019 vinna Castorama 

Klubbkänsla

 • Att vartannat år, jämna år, hålla ett höstmöte med styrelsen, tränare, ledare och aktiva
 • Att varje år, en gång på hösten och en gång på våren, genomföra gemensamma testdagar på IP för alla aktiva oavsett ålder.
 • Att varje år genomföra ett gemensamt helgläger för samtliga 10-13 års aktiva med deltagare från äldre grupper som inspiration
 • Att varje inomhussäsong genomföra minst en gemensam tävlingsresa för aktiva mellan 12 och 17 år
 • Att varje utomhussäsong genomföra minst en gemensam tävlingsresa för aktiva mellan 12 och  17 år
 • Att årligen, under våren, genomföra en Hässelbygala med prisutdelning

Infrastruktur

 • Att senast 2021 ha en inomhushall i Västerort
 • Att senast 2019 bygga en medicinbollsvägg i gymmet eller utanför
 • Att senast 2021 bygga ut gymmet
 • Att 2019-2020 uppdatera utrustningen i gymmet

Verksamhetsutveckling

 • Att erbjuda ett till två interna utbildningstillfällen per år för våra ledare
 • Att erbjuda minst en extern utbildning per år för våra ledare
 • Att ha lägst 75 % träningsnärvaro i ungdomsgrupperna
 • Att ta fram en riktlinje på hur man bestämmer att en medlem är aktiv respektive passiv i en träningsgrupp
 • Att behålla minst 65 % av de aktiva till 15 års ålder
 • Att yngre aktiva följer HSK Tävlingstrappa som innebär att klubbens 9-11 åringar deltar med ett lag i Västerortskampen, att klubben 12-13 åringar deltar med fulla lag i Stockholmskampen, att klubbens 15 åringar deltar med minst två lag och når minst topp 6-placering i Kraftmätningen och att klubbens 17 åringar delrar med ett lag och når topp 8-placering i Lag-USM
 • Att 65 % av de aktiva upp till 12 år åker med bussen till Sätra under vinterhalvåret
 • Att ha minst 20 aktiva per bussresa till Sätra

Kansliet informerar

Till Kostnadsräkningen

Klubbens Antidopingarbete

Utbildningsplattformen
Sport conference 

Senaste bildspelet

Fightern

Våra arrangemang

Ansvarig utgivare: Jenny Rudin, telefon kansliet: 08-739 97 06