Kallelse till årsmöte

2018-03-05 | Mateusz Stec

Måndagen den 19:e mars klockan 19.00 är det årsmöte i klubbhuset på Hässelby IP.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, budget och styrelsens förslag till budget, samt inkomna motioner med styrelsens yttranden skall finnas tillgängliga på kansliet eller med mejl en vecka före årsmötet.

Sista tid för att lämna in motioner är klockan 18 måndagen 19:e februari.

 

Nyheten med kallelsen till årsmötet lades ut 6 februari 2018 av Mateusz Stec.


Ansvarig utgivare: Marianne Fricke Stjernström, E-mail: , Telefon: 08-739 97 06