Kallelse till årsmöte

2017-01-25 | Marianne Fricke Stjernström

Måndagen den 20 mars kl 19 är det årsmöte i klubbhuset på Hässelby IP.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, budget och styrelsens förslag till budget, samt inkomna motioner med styrelsens yttranden skall finnas tillgängliga på kansliet eller med mejl en vecka före årsmötet.

Sista tid för att lämna in motioner var kl 18 måndagen 20 februari.


Ansvarig utgivare: Marianne Fricke Stjernström, E-mail: , Telefon: 08-739 97 06